Visselblåsarfunktion

Preventia Assistans system för visselblåsning är till för att du ska kunna rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållande och oegentligheter.

För Preventia assistans är det viktigt att oegentligheter eller oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt.

När ska man anmäla
– Bedrägeri
– Bestickning (lämnande av gåva, löfte om gåva)
– Stöld
– Kriminella överträdelser
– Allvarliga fel avvikelser
– Jäv (när en beslutfattare/chef har egna intressen i specifikt  ärende)

Hur gör man en anmälan
Du gör en anonym anmälan till Nordic Screening Service, som är en oberoende rapporteringskanal med sakkunskap om hantering av alla typer av rapporter.