Bli kund

Vår inriktning är att under dygnets alla timmar erbjuda individuellt anpassad assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Vi på kontoret är dina assistenters arbetsledare och tar hand om olika personalfrågor. Medarbetarsamtal hålls årligen och lönesamtal erbjuds i samband med lönerevision.

Vi håller regelbundna personalmöten och ser till att assistenterna får gå på de utbildningar som Preventia erbjuder och behovet kräver. Vi tar tillsammans med dig fram ett schema som passar och som följer arbetstidslagen.

Vi har bemanningsassistenter anställda på kontoret i Uppsala och samordnare i vissa grupper i Hallstahammar. De är nyckelpersoner som bl.a. hjälper till vid rekrytering av assistenter, sätter in annons på platsbanken och är med vid intervjuer samt kontrollerar referenser. Du som kund väljer själv hur delaktig du vill vara vid rekryteringen och du har alltid sista ordet när det gäller vem som ska bli anställd hos dig.

Om du är intresserad av att veta mer om oss så träffas vi hemma hos dig eller på vårt kontor eller annan plats som känns bekväm för dig. Du kan berätta för oss hur du vill ha din personliga assistans och vad som är viktigt för dig. Vi svarar på dina frågor och berättar om hur det fungerar i vår verksamhet.

Kontakta oss