Historia

Bolaget bildades ursprungligen som ett familjeägt handelsbolag med namnet KB Preventus under år 1994, samma år som LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) infördes. Bolagsbildningen var ett av de första i landet i sitt slag. Den 12 mars 1997 bildades Preventia Assistans AB och syftet var redan från början att konkurrensutsätta motsvarande kommunala verksamhet. Vår strävan var att anhöriga skulle anställas på samma villkor, med samma rättigheter och skyldigheter som andra assistenter.

Med denna inställning som ledstjärna utvecklade vi en försiktig strategi att enbart erbjuda bolagets tjänster till en liten utvald krets av assistansberättigade där den familjära omsorgen var den bärande idén. All ersättning utnyttjades för den assistansberättigades bästa och för att uppnå så goda levnadsvillkor som det var möjligt.

Vi har aldrig haft några uttalade vinstintressen i bolaget utan alltid tillsett att våra kunder åtnjutit alla de fördelar som assistansersättningen erbjuder. Under åren har flertalet av våra kunder med stigande ålder valt kommunala gruppboenden och verksamheten har på senare år gått på sparlåga.

I och med Socialstyrelsens och senare IVOs beslut att godkänna oss som assistansbolag med målgruppen barn och vuxna assistansberättigade vill vi nu göra en omstart i verksamheten och erbjuder därför våra tjänster till dig som själv vill bestämma utformningen av din personliga assistans.