Historia

Den 12 mars 1997 bildades Preventia Assistans AB av Leif Bolander. Då var målgruppen assistans för barn. I början av år 2016 fick Preventia tillstånd av Socialstyrelsen och IVO att bedriva assistans för både barn och vuxna.

I och med detta beslut gjordes en omstart av verksamheten den 1 mars 2016, då två nya delägare kom in i företaget, Elisabeth Jonsson och Monica Hjertstedt.


Leif Bolander