Transparensredovisning

 

Kontaktinformation
Preventia Assistans AB
Kungsgatan 107
753 18 Uppsala
Telefon växel 018-35 08 00

Kontaktperson
Elisabeth Jonsson, VD
Telefon direkt: 076 -195 36 62
Mail:elisabeth.jonsson@preventiaassistans.se

Monica Hjertstedt, Verksamhetsansvarig
Telefon direkt: 073-502 05 68
Mail: monica.hjertstedt@preventiaassitans.se

Basfakta om företaget
Vårt företag har skrivit avtal med 27 kunder uppdelade på två lokalkontor. 18 kunder i Uppsala och 9 kunder i Hallstahammar.

Medarbetare på Preventia
I genomsnitt arbetar totalt 210 personliga assistenter på vårt företag. För att säkerställa kompetensen för våra assistenter genomförs utbildningar både internt och externt.
På kontoren har vi en VD, en verksamhetsansvarig, en verksamhetsledare samt fyra bemanningsassistenter. Tjänstemän och chefer har samtliga lång erfarenhet och olika utbildningar inom företagets verksamhetsområde.

Kollektivavtal
Preventia Assistans har kollektivavtal (Bransch G) och är medlemmar i Vårdföretagarna.

Preventias mål och riktning
Vår inriktning är att under dygnets alla timmar erbjuda individuellt anpassad assistans till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna. Vi tror på närhet, personlig kontakt och förtroende det ger. För att säkerställa kvaliteten ska Preventia växa med förnuft, det finns inga ambitioner att bli störst. Preventia är mån om att behålla det goda ryktet, vilket ska avspeglas i hela verksamheten.

Vårt mål är att kunder och anställda assistenter ska vara trygga och nöjda med oss som företag samt den service vi ger. Vinsten för oss upplever vi genom möten med våra kunder och anställda.

Kvalitet: Preventias självdeklaration
För att säkerställa rätt kvalitet arbetar vi med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSF 2011:9

Ägare och Styrelseinformation
Preventia Assistans AB org nr: 55 65 38-7452
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Elisabeth Jonsson

Styrelse
Monica Hjertstedt, Ordförande Styrelseledamot
Elisabeth Jonsson, Styrelseledamot
Christer Hjertstedt, Styrelsesuppleant
Casper Lie Gustavsson, Styrelsesuppleant

Företagsledning
Elisabeth Jonsson VD
Monica Hjertstedt, Verksamhetsansvarig

Ägare
Monica Hjertstedt
Elisabeth Jonsson

Revisor
BDO, Jonas Mårtensson

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Preventias företagsinformation på allabolag.