Fallskärmsnytt Uppsala Februari

Feb 9, 2021

Tidsplan vaccination mot Covid-19 fas 2

Den 26/1 deltog vi i ett Teams info. möte med Uppsala Kommuns Hälso och sjukvårdsavdelning, om den planderade vaccinationen mot Covid-19.

Personlig Assistans inklusive personal ingår i fas 2. Vaccinering brukare startar i mitten av mars, därefter personal.

I mitten av mars; v.10 kommer brev med hälsodeklaration att postas till alla brukare som har personlig assistans.
Hälsodeklaration ska fyllas i och tas med vid vaccinationstillfälle.
I brevet står tel.nr till Call center, dit man ringer och bokar tid för dos 1 och 2 som ges på närmsta vårdcentral.

Dom kunde inte i dagstillfället svara på hur personal kommer att bli kontaktade. Vi återkommer med info. så snart vi vet mer.

Det kommer alltså att dröja några veckor till innan vaccinationen är igång. Till dess får vi fortsätta att vara noggranna med att följa Folkhälsomyndighetens rekomendationer.

Skönt veta att det nu är på gång och förhoppningsvis så är vi alla vaccinerade till sommaren.

För mer information gå in på www.1177.se

Hälsningar
Elisabeth, Monica, Sanna, Anna-Maria, Marilyn, Maria och Theresé
vxl 018-350800
info@preventiaassistans.se