Julhälsningar från Leif

Dec 7, 2020

För fem år sedan sammanträffade jag med Monica och Elisabeth för att diskutera ett eventuellt samarbete inom assistansbranschen. Jag hade bolaget och tillståndet, Monica och Elisabeth hade kunskapen och drivet att förverkliga sina drömmar som ansvariga för verksamheten. Beslutet var inte svårt att fatta. Vi kom överens om att samarbeta från början av 2016.
Det har nu gått fyra år av framgångsrikt arbete som inneburit att vi, tillsammans med alla trogna kunder, deras familjer och en stor skara av hängivna assistenter, lyckats skapa ett stabilt företag som ser framtiden an med tillförsikt, pandemin till trots.

Med ålderns rätt är nu tidpunkten nådd då jag drar mig tillbaka från företagsledningen och styrelsearbetet. I och med utgången av detta år frånträder jag min ägarandel i bolaget och önskar Monica och Elisabeth all lycka och framgång med vidareutvecklingen av Preventia.

Redan tidigt träffade vi Ulla i Hallstahammar och jag vill rikta ett särskilt tack till henne som hållit ihop och utvecklat verksamheten i bruksbygden på ett utomordentligt sätt.

Jag vill till sist rikta mig till alla kunder, som jag i huvudsak lärt känna personligen, och framföra en hälsning i kommande adventstider och så småningom en God JuI. I denna hälsning inräknar jag självklart också all personal som oförtrutet arbetar med att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunder.

Tack för fint arbete under året.

Hälsningar Leif