Personlig Assistans

Vår strävan är att företaget ska utgöra en grund för hur personlig assistans ska utformas, utvecklas och bedrivas på absolut bästa sätt. Vinsten för oss upplever vi genom mötet med våra kunder och anställda. Denna känsla vill vi dela med oss till så många som möjligt. Tillsammans bildar vi det bolag som har ger trygghet, samhörighet, glädje och värme.

Genom en hängiven skara personliga assistenter kan vi erbjuda hjälp och stöd till dig under alla tider på dygnet. Vi tror på närhet, personlig kontakt och förtroendet som det ger. Vi är lösningsfokuserade i stort och smått. Utifrån dina önskemål lägger vi upp din assistans som passar din vardag och livssituation.

Vi på kontoret är dina assistenters arbetsledare och tar hand om olika personalfrågor. Utvecklingssamtal hålls årligen och lönesamtal erbjuds i samband med lönerevision. Vi håller regelbundna personalmöten och ser till att assistenterna får gå på de utbildningar som Preventia erbjuder och behovet kräver.