Monica Hjertstedt

har stor erfarenhet av arbetsledning inom personlig assistans då hon arbetat i nio år på ett av Sveriges största assistansbolag som uppdragsansvarig. Innan dess jobbade hon sammanlagt 18 år på Försäkringskassan med olika ärendeslag. De sista sex åren jobbade hon med rätten till personlig assistans, gjorde utredningar om rätten till assistans samt skötte utbetalningen av ersättningen. Även Monica har gått ett flertal utbildningar inom ledarskap och arbetsmiljö.