Preventia-127-LeifLeif Bolander

är egen företagare i försäkringsbranschen sedan snart 45 år. Som far till en flerhandikappad dotter har Leif varit engagerad i handikapprörelsen nästan lika länge. Startade ursprungligen en egen privat assistansverksamhet 1994 samtidigt som LSS tillkom. Bolaget bildades 1997 och firar således snart sitt 20 årsjubileum. Leif har också under många år varit ordförande i Föreningen FUB-gården som på Tallkrogen i Björklinge driver en omfattande verksamhet som kursgård och konferensanläggning med inriktning mot funktionshindrade.