Juridisk Rådgivning

Förvaltningsrättsliga ärenden

Personlig assistans, handikappersättning mm

Vi har erfarenhet av hur personlig assistans fungerar och har också de specifika juridiska kunskaperna i LSS som kan det vara svårt att på egen hand sätta sig in i.

Vi var tidigt ute med att specialisera oss för vi såg att det ofta fanns ett behov av hjälp vid omprövningar och överklagan av beslut hos Försäkringskassan och andra instanser.

Som kund hos Preventia kan vi se till att du erbjuds juristhjälp med svårare ärenden, omprövningar mm Vi har samarbetsavtal med en av landets ledande advokatbyråer inom funktonsnedsättningsområdet.