Assistans

Personlig assistans är en av de nio stöd- och serviceinsatser som finns i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som infördes 1 januari 1994. Personen som utför insatsen kallas för personlig assistent. Målet med insatsen är att personen ska kunna “leva som andra” i samhället och ha “goda levnadsvillkor”. Beviljandet av assistanstimmarna påverkas inte av personens inkomst eller förmögenhet.

Personlig assistans regleras i LSS 9 §, där det sägs att personlig assistans avser ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med fem så kallade grundläggande behov: personlig hygien, måltider, på- och avklädning, att kommunicera med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning. Om en person bedöms ha mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan assistans, i annat fall kan kommunen bevilja assistans. Den assistansberättigade har ett avgörande inflytande att välja vem han/hon vill ha som personlig assistent.

Om en person bedömts ha 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan även assistanstid för andra personliga behov, vilket kan vara städning, inköp, matlagning,stöd att arbeta, vara förälder, utöva fritidsintressen med mera.

Personlig assistans genom LSS kan endast erhållas om insatsen beviljats innan den sökande fyllt 65 år, eller om ansökan har inkommit dagen innan den sökandes 65-årsdag och därefter beviljas. Antalet assistanstimmar får dock inte utökas efter det att den assistansberättigade har fyllt 65 år.

När en person beviljats ett antal assistanstimmar, betalar Försäkringskassan eller kommunen ut en ersättning per assistanstimme. Utifrån den ersättningen kan den assistansberättigade antingen anställa sina personliga assistenter själv och bli så kallad egen arbetsgivare eller köpa assistans av sin hemkommun, ett privat företag eller brukarkooperativ. År 2016 beräknas det finnas drygt 1000 privata företag, organisationer och brukarkooperativ.