Alexandra Andersson

har brukat personlig assistans i 9 år och har stor kunskap inom området. Hon har tidigare arbetat på en handikappförening som kanslist och har även agerat förebild för nyskadade patienter på EX-Center som är ett kunskapscenter för personer med multipla extremitetsskador. Alexandra är sedan 2011 certifierad förebild för nyskadade patienter.